apartmanprimori@gmail.com Rezervácie a obsadenosť

Pozn.: Apartmán je pre 2 rodiny, má 8 lôžok.

195 € / noc

Október až Máj

250 € / noc

Jún a September

295 € / noc

Júl a August
Záverečné upratovanie: 100 eur (nad 10 nocí v cene). Rezervácia je záväzná po uhradení poplatku za pobyt. Apartmán má slovenských vlastníkov a komunikácia prebieha so slovenskou delegátkou Aďou.

Apartmán sa prenajíma na základe licencie mesta Valencie pod registračným číslom VT-54316-V a prenájom podlieha kontrole španielskych orgánov.

Nájdete nás aj na Google, Airbnb a Booking.com!

Uniqa

Neriskujte a poistite si rezerváciu

Ak sa obávate náhlych chorôb, či zmien, odporúčame dovolenku poistiť alebo využiť niektoré bankové produkty, ktoré zahŕňajú aj cestovné poistenie a poistenie dovolenky. Ak ho máte a napríklad ochoriete, peniaze vám budú vrátené.

Výhľad

Do spustenia rezervačného systému príjmame rezervácie formou emailu.
Na vaše otázky radi odpovieme na ApartmanPriMori@gmail.com

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.